เศรษฐกิจไทย ปีนี้จะติดลบแบบ Double-Digit

Article-เศรษฐกิจไทย-จะติดลบแบบ-Double-Digit-1024x1024

บทความนี้คว้าไม่ผิดนำมารวมเล่มครอบครองหนังสือจับใจความเศรษฐกิจพื้นโลก 1,000 ปีแหย่สั่งซื้อรายงานตรงนี้ได้ที่ Lazada : https://www.lazadaมันสมองcoมันสมองth/products/1000-i714570154-s1368712682.html