แนะเทคนิคการเลือกลงทุนใน กองทุนรวม

เทคนิคการเลือกลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ นั้นมีหลายเทคนิคด้วยกัน บ้างใช้ได้ดีกับบางคน แต่บางเทคนิคก็ไม่ได้หมายถึงดีไปเสียหมด อยู่ที่ว่าใครจะเลือกจับจุดการลงทุนได้ดีแค่ไหน เพราะการลงทุนเป็นการคาดการณ์ด้วยข้อมูล ใครที่เข้าถึงข้อมูลและสรุปข้อมูลได้ดีกว่าก็ได้เปรียบ หากเทคนิคหลายอย่างสามารถใช้ได้และได้ผลดีกับทุกคนแล้ว ประเทศก็คงจะมีแต่คนรวยกันหมดทุกคนแน่

วันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับ เทคนิคการเลือกลงทุนในกองทุนรวม เป็นเทคนิคพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ได้ เนื่องจากการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมแต่ละประเภทย่อมที่จะแตกต่างกันออกไปตามความต้องการและเงื่อนไขของนักลงทุนแต่ละราย กองทุนรวมที่เหมาะกับนักลงทุนรายหนึ่ง อาจจะไม่เหมาะกับนักลงทุนอีกรายหนึ่งก็เป็นได้ ดังนั้น การเลือกเฟ้นเพื่อหากองทุนรวมที่เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละรายจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเทคนิคการเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่นักลงทุนควรรู้มีดังนี้

เลือกกองทุน และการลงทุนแบบไหน ให้โดนใจ นักลงทุน
เลือกกองทุน และการลงทุนแบบไหน ให้โดนใจ นักลงทุน
อ่านหนังสือชี้ชวนให้ละเอียด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนและเงื่อนไขสอดคล้องกับความต้องการของตนเอง ทั้งในเรื่องของผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษี
หากนักลงทุนมีความรู้ความชำนาญในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่ม เช่น หุ้นกลุ่มพลังงาน หรือมีความรู้ความชำนาญในทรัพย์สินบางประเภท เช่น อสังหาริมทรัพย์ ก็อาจเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นได้

หวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่อยากลงทุนในกองทุนรวม นำเทคนิคการลงทุนในกองทุนรวมนี้ ไปใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจลงทุนได้เป็นอย่างดี