กองทุนใหม่ ช่วงนี้กำลังมาแรง

ใกล้จะปิดการ IPO แล้วสำหรับกองทุนของบัวหลวง กองอสังหาฯ ทีพาร์คโลจิสติคส์ ของบลจ.บัวหลวง เปิดจองซื้อเพิ่มทุนกองอสังหาฯทีพาร์คโลจิสติคส์วงเงินไม่เกิน 950 ล้านบาท ระหว่าง 19-23 ก.ย.นี้ ให้สิทธิเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เริ่มต้นขาย 19 กันยายน 2554 ถึง 23 กันยายน 2554 นี้

ถัดมาเป็น กองทุนเปิดซีมิโก้โกลด์ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมด ประเภทกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป เริ่มต้นขาย 27 กันยายน 2554 ถึง 4 ตุลาคม 2554 นี้

กองทุนใหม่ของแอส​เซท พลัส ​2 กองทุน นางสาวจารุลักษณ์ ​เรืองสุวรรณ ​ผู้อำนวย​การอาวุ​โส ฝ่าย​การขาย​และ​การตลาด บลจ. ​แอส​เซท พลัส ​เปิด​เผยว่า ​ในวันที่ 22 กันยายนนี้ บริษัทฯ จะ​เปิด​เสนอขาย​และรับซื้อคืนรอบ​ใหม่ (Rollover) เริ่มต้นขาย 22 กันยายน 2554 ถึง 27 กันยายน 2554 นี้

สุดท้ายวันนี้ปิดที่ กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น โดยบลจ.ธนชาต เสนอขายกองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/3 (TGOV3M3) รอบการลงทุนประมาณ 3 เดือน ผลตอบแทนประมาณ 3.25% ต่อปี รับคำสั่งซื้อ-ขาย วันนี้ถึง 30 กันยายน 2554 นายสุธีร์ กิตติวรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ จะเสนอขาย เริ่มต้นขาย 22 กันยายน 2554 ถึง 30 กันยายน 2554 นี้